<p>Kişisel verilerin korunmasına uyum için yapacağınız çalışmaların her aşamasında bilgi, deneyim ve analitik düşünce yapımızla yanınızdayız</p>
<p>Çalışana izlendiği bildirilmeden elde edilen kişisel verilere dayanılarak iş akdi fesh edilemez</p>
<p>Yargıtay’ın “Davacının kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılmasında davacı lehine manevi tazminat gerektirir” kararı</p>
<p>Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin çalışanın işverenin talebine rağmen kişisel verilerini güncellememesinin fesih için geçerli neden kararı</p>
<p>Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri sorumlusunun; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak […]</p>
<p>Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt işlemi </p>

Facebook ve Twitter’da Bizi Takip Edin

Son gelişmelerden haberdar olmak için bizi facebook ve twitterda takip edin

VERBİS'e Kayıtlar Başladı
Ulaşmak için https://verbis.kvkk.gov.tr

Haberler

İşverenin Çalışanla İlgili Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Elde Etmesi

Çalışana izlendiği bildirilmeden elde edilen kişisel verilere dayanılarak iş akdi fesh edilemez

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun'un Md.12/1'in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

AYM İptal Taleplerini Reddetti

Anayasa Mahkemesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki bazı hükümlerin iptalini isteyen CHP'nin başvurusundaki tüm talepleri reddetti.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel Verileri Koruma Görevlisi (KVKG)

Veri sorumlularında yapılması gereken ve sürdürülmesi gereken görevler için görevlendirilecek kişisel verileri koruma görevlisi

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve imha politikası için başvurulması gereken belge

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Nasıl Olunur?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt işlemi

İlgili Kişi

50 Soruda Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olabilecek sorulara ilişkin cevaplar

Veri Sorumlusuna Nasıl Başvurulur?

lgili kişilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna başvururken kullanabilecekleri yazı örneği

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişilerin kişisel veriler ile ilgili kullanabilecekleri hak arama yöntemleri

Yazılar

Güvenlik

KVKK Yeterli Güvenlik Tedbirlerinde Sınır

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin güvenliği için yeterli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yeterli olmasında sınır nedir?

Bir Kurul Kararı Daha

İlgili kişinin KEP adresine yaptığı başvurusuna zamanında cevap vermeyen veri sorumlusunun cevap vermesi ve vermemesi durumunda idari para cezası uygulanacağına ilişkin Kurul kararı

İstisnalar

Kurul'un Sicile kayıttan istisna tutulanları belirlediği kararının incelenmesi. Veri sorumlularının doğrudan belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

KVKK – GDPR Karşılaştırması

23 mayısta İstanbul Barosu'ndaki etkinlikte yapılan KVKK-GDPR karşılaştırması sunumu. (Sürenin kısalığı sebebiyle en önemli maddelerin karşılaştırılması)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Seçimi, Görev ve Yetkileri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu dokuz üyeden oluşan bağımsız bir kuruldur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve Görevleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı'nı kurul seçer ve Kurum'u temsil eder

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun gerekçeli ve değişiklikler işlenmiş tam metni

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun teşkilatlanma yapısını düzenleyen ve 26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul tarafından yayınlanan işlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik

Yargı Kararları

Yargıtay: Kişisel Verilerin Haksız Ele Geçirilmesi ve Kullanılması Manevi Tazminat Gerektirir

Yargıtay'ın "Davacının kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılmasında davacı lehine manevi tazminat gerektirir" kararı

Yargıtay’ın “Kişisel Verilerin Doğru Olması İlkesi” Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin çalışanın işverenin talebine rağmen kişisel verilerini güncellememesinin fesih için geçerli neden kararı

Yargıtay Kararı: Çalışanların Maaş Bilgilerinin Gizliliği Dokunulmaz Hak Değildir

Yargıtay bakımını yaptığı bilgisayarda çalışanlar arasındaki maaş farklarını öğrenen bilgisayar teknisyeninin maaş bilgilerini öğrenmesini başkaları ile paylaşmasını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Sağlık Verileri İle İlgili İptal Kararı

Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik'in bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi ilgili kanunun bazı maddelerini iptal etti.

Eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Veri sorumlusunun ihtiyacına uygun çözümün sağlanabilmesi için Av. Hasan Selçuk Turan tarafından verilen birbirini tamamlayan modüler eğitimler