Açık Rızanın Alınması

Bu sayfa hazırlanıyor

Önceki Adım
Veri Sorumlusu
Tüm Adımlar

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Sonraki Adım
6. Adım: Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu sayfa hazırlanıyor