Bir Kurul Kararı Daha

Av. Hasan Selçuk Turan

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11'nci maddesi ilgili kişilerin haklarını düzenliyor. Bu haklar arasında yer alan işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı insan müdahalesi olmadan kişisel verilerin işlenmesi ile elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı tanıyor. Kanun bu hakkı tanıyor da varılan sonucu bilmiyorsanız itiraz edip etmeyeceğinize dair kararı nasıl alabilirsiniz? Yani aslında bu hak ilgili kişilere sonucu bilme hakkını da veriyor olmalıdır. Bu hakkınızı kullanmak için sizden ücret talep edilebilir mi? Bu aşamada da baktığımızda Kanun'un veri sorumlusuna başvuruyu düzenleyen 13'ncü maddesinin 2'nci fıkrasında ücretsiz olması gerektiği belirtiliyor. Ücret talep edebilmenin şartı da ayrıca bir maliyeti gerektiriyor olması. Zaten hesaplanmış bir sonucu öğrenmenin ayrıca maliyet gerektirdiğini iddia etmek anlamsız bir savunma olacaktır.

Yukarıda açıklanan hukuki dayanakla "Benim gerçekleştirdiğim finans hareketlerinin işlenmesiyle elde edilen bir sayısal değeri öğrenmek için ücret ödemem gerekmez" düşüncesiyle ilgili şirkete KEP adresi üzerinden yaptığım başvuru süresi içinde okunmadı. Alıcı KEP kutusuna ulaştıktan sonraki 5'nci günün sonunda tebligat süresi başlıyor. 30 günlük cevap süresinde de cevap verilmeyince Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvurdum.

Kurul'un kararı 7.12.2017 tarihindeki başvurumdan 5 ay 22 gün sonra 29.5.2018 tarihinde ulaştı. Gönderilen yazıdan anladığım kadarıyla Kurul veri sorumlusunun savunmasını Ocak ayı içinde almış ve kararını da cevaptan 3 ay sonra vermiş. Bu arada Kurul'un 60 günlük cevap süresi bitmeden incelemenin devam ettiğine ilişkin bir cevap gönderdiğini de belirtmem gerekir.

Kurul kararında dikkat edilmesi gereken iki nokta var:

1. Kurul kararında veri sorumlusunun süresinde ve cevap vermemesi durumunda Kanun'daki Kurul kararını yerine getirmeme cezasının (25 bin TL - 1 milyon TL) uygulanacağını belirtiyor.
2. Kurul kararında "Kanun'un 11'nci maddesi kapsamında talep ettiğiniz hususlarla ilgili olarak" deniliyor ki talep edilenler arasında hesaplanan değerin ismi zikredilerek istenmişti.

Bu arada veri sorumlusunun Kurul'a verdiği cevabın tarafımdan talep edilen tüm bilgileri içerdiği Kurul kararında yer alıyor. Veri sorumlusunda çalışan bir kişi cevap verdikleri tarihlerde beni aramıştı ve KEP adresinin okunmamasından sehven olan bir hata olduğunu aktarıp hesaplanan değeri görebilmem için bana ücretsiz bir paket verebileceklerini de söylemişti. Ben de önerilerini reddederken zaten ücretsiz olan bir şeyi bana ücretsiz vermeniz anlamsız demiştim. Kurul'a verdikleri cevabı bana da göndermelerini talep etmiştim. Veri sorumlusu Kurul'a gönderdikleri cevabı bana da göndermiş olsaydı zaten sorun çözülecekti. Veri sorumlusunun cevapları vermek konusunda iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü veri sorumlusu ilgili kişiler hakkında hesapladıkları bu değeri ücretle satmakla kalmayıp başkalarının da bu değeri satmasından para kazanmalarını sağlamaktadır. Ücretsiz verilen bir cevabın büyük bir mali kayıp olacağının farkındadırlar.

Şimdi merakla bekliyorum. Veri sorumlusu cevap verecek mi yoksa vermeyecek mi? Cevap verecekse hesaplanan değeri bana bildirecek mi? Hesaplanan değerin olmadığı bir cevabı kabul etmem mümkün değil. Bu durumda tekrar Kurul'a döneceğiz ve vereceği kararı bekleyeceğiz. Veri sorumlusu Kurul'un tavandan ceza kesmesine bile razı olabilir belki de. Yeter ki ücretsiz vermek zorunda kalmasın.

Veri sorumlusunun vereceği cevabın içeriğini ve sonraki aşamaları da buradan paylaşmaya devam edeceğim.

Aşağıda kurul kararını bulabilirsiniz.

Diğer Yazılar

Güvenlik

KVKK Yeterli Güvenlik Tedbirlerinde Sınır

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin güvenliği için yeterli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yeterli olmasında sınır nedir?

İstisnalar

Kurul’un Sicile kayıttan istisna tutulanları belirlediği kararının incelenmesi. Veri sorumlularının doğrudan belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

KVKK – GDPR Karşılaştırması

23 mayısta İstanbul Barosu’ndaki etkinlikte yapılan KVKK-GDPR karşılaştırması sunumu. (Sürenin kısalığı sebebiyle en önemli maddelerin karşılaştırılması)

VERBİS’in Sorunları

Veri Sorumluları Sİcili VERBİS’in sunumda gösterilen halinde tespit edilen hukuksal, mantıksal ve teknik hatalar ve yorumlar

VERBİS Nasıl Çalışıyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen Veri Sorumluları Sicili VERBİS’in nasıl çalıştığına dair Kurumca yapılan sunumdaki bilgiler

7 Nisan’ın Önemi

7 Nisan 2016 öncesinde işlenen kişisel verilerin Kanun’a uygun hale getirilmesini düzenleyen Kanun’un geçici birinci maddesi ile ilgili açıklamalar

Bildiğimiz Ders: Kişisel Verilerini Kullanarak Kişileri Yönetmek

Facebook kullanıcıları ile kişisel verilerin seçimlerde seçmenlerin kararını manipüle etmek amacıyla kullanılması ilgili bir yazı

İrtibat Kişisi Muamması

Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan İrtibat Kişisi konusundaki düzenlemelerdeki çelişkiler ve hatalar

Kişisel Verileri Koruma Görevlisi (KVKG)

Veri sorumlularında yapılması gereken ve sürdürülmesi gereken görevler için görevlendirilecek kişisel verileri koruma görevlisi