BT Profesyonelleri İçin Kişisel Verilerin Korunması Sunumu

Sunum

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin aktarılmasında uyulması gereken kurallar ve dikkat edilecek noktaların anlatan sunum