Çocuklara Özel Aydınlatma Yükümlülüğü

Polatlı'da Eylül, Ağrı'da Leyla için üzüldük, ağladık.
Ne ilktiler ne de son olacaklar.
Bu tür olaylar tüm dünyada olmakta. Ne tedbir alınırsa alınsın hiç olmamasını sağlamak mümkün olmayacak.
Çocuklarımız için tehdit sadece cinsel istismar değildir. Başka tür menfaatler için de çocuklarımız art niyetli kişilerce her alanda istismar edilebilmektedirler. Oyuncak satmak için, şeker satmak için, anne-babalarına ulaşmak için, testler için ...
Ama azaltmak, çocuklarımızı bunlara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak da bizim elimizde.

Çocuklarımızla ilgili kişisel veriler korunması gereken değerlerimizdir. Ebeveynleri yanlarında olduğunda çocukların korunması daha kolaydır.

Kişisel verilerin korunması konusunda çocukların durumu oldukça karışıktır. Ana sınıfına başladıktan sonra çocuk, büyük bir zaman aralığında ebeveyninden uzak kalmakta ve bu sırada kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili durumlarla karşılaşmaktadır. Özellikle 5-18 yaş arasında çocuğun gelişimi süresince ayırt etme gücüne sahip değilken karşılaştığı kişisel verilerin işlenmesi durumları ile ayırt etme gücüne sahip olduğunda kişisel verilerin işlenmesi durumları arasında dağlar kadar fark vardır. Örneğin lise dört sınıfına giden bir öğrenci 18 yaşını doldurmuş ve artık çocuk değildir. 18 yaşını doldurmuş bir öğrencinin okuluna kişisel verilerinin ebeveynine verilmemesini istemesi durumunda ne olacaktır?

Avrupa Birliği çocukları korumak için Mayıs ayında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde çocukları yetişkinlerden ayırdı.
Onların bilgilendirilme yani aydınlatılma şartlarını ve açık rızalarını ayrı düzenledi.
16 yaşından küçükler için ebeveynin onaylamasını getirdi. Çocukken verilen rızaların geçerlilik süresini düzenledi.
Kısaca çocuklar için çocuklara uygun bir kişisel veri koruması getirdi.

Bu ihtiyaç ülkemizde de var. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çocuklara özel düzenlemeler içermemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayınladığı "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" de çocuklara özel bir düzenleme getirmemiştir. Çocuklara ilişkin hukuki sorunlar diğer kanunlardaki hükümlere göre kıyas yoluyla çözümlenmektedir.

Tüm bu sorunların doğru şekilde çözülebilmesi için hukuki düzenlemeler gerekmektedir.
En değerli varlıklarımız çocuklarımız ayrı bir düzenlemeyi hak etmektedirler.

Elbette en doğrusu düzenlemenin Kanun seviyesinde yapılmasıdır. Ancak kanunlarda değişiklik yapılması süreci uzun bir süreçtir. Bir çok konuda kanuni düzenlemelerin yapılamadığını görmekteyiz. Ama daha kolay bir başka çözüm daha var. İkincil düzenlemeler.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.

Bizim çocuklarımız da en az Avrupa Birliği'nde yaşayan çocuklar kadar değerlidir.

Lütfen bizim çocuklarımızı tehditlere ve risklere karşı daha çok koruyan, kişisel verilerinin işlenmesini daha güvenli hale getiren bir düzenleme yapın.

Çocuklarımıza hak ettikleri güveni sağlamak için siz de üzerinize düşeni yapın!

Herkesi de bu konuyu takip etmeye çağırıyoruz.