Diğer İçerikler

Eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Veri sorumlusunun ihtiyacına uygun çözümün sağlanabilmesi için Av. Hasan Selçuk Turan tarafından verilen birbirini tamamlayan modüler eğitimler

İK Eğitim

İnsan Kaynaklarında Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Çalışanların kişisel verilerin korunması insan kaynakları departmanları için özen gösterilmesi önemli bir konudur. İşe alımdan işten çıkışa kadar.

İK Eğitim

Kişisel Veri İşleme Envanteri Eğitimi

Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olması gereken veri sorumlularının yönetmelik gereği hazırlaması gereken envanterin hazırlanması adım adım örneklerle anlatılıyor