Genel Veri Koruma Tüzüğü

Çevirinin alındığı Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Bilgi Notu

Sayın ilgili,

Talep etmiş olduğunuz “Genel Veri Koruma Tüzüğü”nün İngilizce tam adının “ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)” ve CELEX numarasının 32016R0679 olduğu anlaşılmaktadır.

32016R0679 nolu bu mevzuatın Türkçe çevirisi “revizyonu yapılmamış taslak çeviri metinleri” niteliğinde olmak üzere Ek’te iletilmektedir.

Çeviri sürecimiz hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum:

Çevirisine ihtiyaç duyulan AB mevzuatı, hizmet alımı yoluyla çeviri firmalarına tercüme ettirilmekte ve sonrasında Çeviri Eşgüdüm Başkanlığınca (ÇEB), birimimiz tarafından hazırlanmış olan (internet sayfamızdan da erişebilir olan) “AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ekler Kitapçığı” doğrultusunda dilbilimsel anlamda ve eksik ve hatalı çeviri bakımından gözden geçirilmektedir. Daha sonra bu metinler hala taslak metin vasfını koruyarak teknik revizyon için ilgili kurumlara iletilmektedir. İlgili kurumlarca teknik revizyon işlemi tamamlandıktan sonra Başkanlığımızca (ÇEB) son kez gözden geçirildikten sonra resmi çeviri metni olarak bir veri tabanına yüklenmektedir.

Size iletilmekte olan söz konusu mevzuat da henüz, Başkanlığımız tarafından dilbilimsel anlamda “Rehber” çerçevesinde ve teknik anlamda da ilgili kurum(lar) tarafından revize edilmemiş olduğundan, kullanılırken hatalı yorumlara neden olmaması açısından bu durumun değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Diğer Kaynaklar

TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 108 nolu sözleşme ve TBMM kabul süreçleri

Oku
TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi sürecindeki rapor ve görüşmeler

Oku
AB Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Metni

Oku