Hakkımızda

kisiselveri.com gönüllülük esasına dayanan sivil bir harekettir.

Kişilerin kendisiyle ilgili bilgilerin korunmasını istemeleri anayasal bir hak olmanın ötesinde diğerleri için de ahlaki bir yükümlülüktür. Veri sorumlusu ile ilgili kişinin menfaatleri arasında bir denge kurulması gerekir. Ancak menfaat çakışmasında veri sorumlusunun haklılığı açık bir şekilde görülemiyorsa ilgili kişinin tarafında olunmalıdır. Güçlü kendi haklarını korumak için yeterli imkanlara sahipken, güçsüzün güçlünün karşısında korunması adil olmanın gereğidir.

kisiselveri.com kişisel verilerin korunması konusunda ziyaretçi sayısında birinci sıradadır. Özgün içerik açısından en zengin sitedir. Ve sadece kişisel veri ve kişisel verilerin korunması konusunda yayın yapmaktadır.

Herhangi bir ticari amaç ya da kaygı içermez. Bu yüzden sitede yer alan bilgilerin tarafsız ve doğru olması için azami özen gösterilir. Tüm bu itinalı çalışmalara rağmen olabilecek hatalar fark edildiği anda düzeltilir.

Sitede yer alan bazı içeriklerden rahatsız olanlar elbette olacaktır. Onların itirazları da hakkaniyet içerisinde incelenir ve haklı oldukları konular düzeltilir. Talepleri haksız bulunsa dahi cevap haklarına saygı çerçevesinde görüşleri sitede yayınlanır.

Hiç bir özel ya da resmi; kişi kurum veya kuruluşun karşısında olmadığı gibi yanında da değildir. Hiç bir kurum ya da kuruluştan beklenti içinde olmadığı için bazı hukukçular gibi hukuka aykırılıkları görmemiş gibi yapıp maddi kazanca çevirmeye de çalışmaz.

Eleştiri, doğruyu bulmak için en ideal yoldur. Eleştirir ve eleştirilmeye de minnettar kalır.

Maddi bir menfaat beklemeden siteye katkı sunmak isteyen herkese kapı açıktır.

Sitede kullanılan görseller ya kisiselveri.com tarafından üretilmiş ya da telif hakkı bulunmayan genel kullanıma açık görsellerdir. Yayınlanan yazılardaki alıntılar ilgili yazıda belirtilir. Tüm tedbirlere rağmen fikri mülkiyet ihlallerini bildirildiğinde derhal gereği yapılacaktır.