Hukukçular

Sunum

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kişisel verilerin aktarılmasında uyulması gereken kurallar ve dikkat edilecek noktaların anlatan sunum

Makale

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Farkı

Kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusu ve veri işleyen arasındaki hukuki farklar ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler