Kaynaklar

TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 108 nolu sözleşme ve TBMM kabul süreçleri

TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi sürecindeki rapor ve görüşmeler

AB Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Metni

AB Tüzüğü

Genel Veri Koruma Tüzüğü

25 Mayıs 2018 tarihinde AB ülkeri genelinde yürürlüğe girecek olan General Data Protection Regulation'ın AB Bakanlığı tarafından yapılan taslak çevirisi