Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kurul Başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir'i seçti. Kişisel verilerin korunması konusunda önemli görevler ve sorumluluklar yüklenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilk başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir oldu. Kanuna göre kurul başkanı aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun da başkanıdır.

Yapılan seçimle Cabir Bilirgen ikinci başkan olarak seçildi. İkinci başkan, başkanın yokluğunda vekalet eder.

Başkanın seçilmesiyle yeni bir aşamaya geçen süreç Başkan'ın bir Başkan Yardımcısı ataması ile devam edecek. Başkan, kanunla başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yediyi geçmeyecek sayıda gerekli idari birimler olan daireleri belirleyerek daire başkanlarını atayacak. Dairelerin teşekkül etmesi ile Başkanlık da kurulmuş olacak ve Başkanlık ile Kurul'dan oluşan Kişisel Veriler Koruma Kurumu da kuruluşunu tamamlamış olacak.

Kurulun Başkanını seçmesi ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli olan yönetmeliklerin çıkartılmasının da önü açılmış oldu. Kanuna göre yönetmeliklerin kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl için yürürlüğe konulması gerektiğinden Kurul'u yoğun bir gündem bekliyor. 6 Nisan 2017 tarihine kadar çıkartılması gereken en önemli yönetmeliklerden biri de Veri Sorumluları Sicili'ne kimlerin ve nasıl kayıt olacağının belirlenmesi. Kanun Kurul'u sicile kayıt için gerekli kriterleri belirlemede yetkili kılıyor. Kurul Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olması gerekmeyen kurum ve kuruluşlar için kriterleri belirleyecek. Bu kriterlerin Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi kayıt olması gereken kurum ve kuruluşları büyüklükleri gibi olması mümkün. Ayrıca yine Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olmanın yıllık bir ücretinin de olması çok yüksek bir ihtimal. Kurul Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt zorunluluğu getirilen ancak süresi içinde kayıt olmayanlara 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza verebilir.

Ayrıca yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile 7 Ekim 2016'dan itibaren ilgili kişilerin kişisel verileriyle ilgili haklarının kullanımı konusunda Kurul'a başvurabilecekler. Kurul'un başvuruyu haklı bulması halinde aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyenler için 5 bin ile 100 bin TL arasında ceza verebilir. Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili Kurulca alınması istenen tedbirleri yerine getirmeyenler de 15 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza alabilecek. Kurul'un verdiği kararları yerine getirmeyen veri sorumluları için öngörülen ceza aralığı 25 bin TL ile 1 milyon arası.

Başkan seçilen Prof. Dr. Faruk Bilir 1971 yılında Yozgat'ta doğdu. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bitirdi. Akademik kariyerinde kamu hukuku alanında 1997 yılında yüksek lisansı ve 2001 yılında doktorayı bitirdi. 2008 yılında doçent 2013 yılında da profesör oldu. Selçuk ve KTO Karatay Üniversiteleri'nde ders verdi ana bilim dalı başkanlığı ve dekanlık gibi idari görevlerde yer aldı. 15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi olarak seçildi. Anayasa, hükümet sistemleri, insan hakları, siyasi partiler, seçimler, parlamento konularında uzman olan Bilir'in Anayasa Hukuku Uygulamaları, Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi başta olmak üzere yayınlanmış bir çok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Faruk Bilir hakkında daha detaylı bilgiye https://kisiselveri.com/faruk-bilir adresinden erişebilirsiniz.

 

 

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Kasım 2017

KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Bilir 2017’ye ilişkin bilgiler verdi.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

5 Mayıs 2017

Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kayıt olunması gereken Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıdı düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

26 Nisan 2017

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konunun paydaşları ile buluştuğu Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Bilgi Üniversitesin’de gerçekleştirildi.

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.