Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üye Seçimi Tamamlandı

30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilecek olan iki üyenin seçimi ile kurul üyelerinin tamamı belirlenmiş oldu.

Bakanlar Kurulu Murak Karakaya ve Hasan Aydın'ı kurul üyeleri olarak seçti.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre Kişisel Verilerin Korunması Kurulu dokuz üyeden oluşuyor. Dokuz üyenin beş üyesi TBMM tarafından partilere kontenjan ayrılması ile, iki üye Cumhurbaşkanı ve iki üye de Bakanlar Kurulu tarafından seçiliyor.

TBMM 5 Ekim 2016 tarihinde Akparti kontenjanından Cabir Bilirgen, Cengiz Paşaoğlu ve Mehmet Ziya Tanılır'ı, CHP kontenjanından Turan Arık'ı ve HDP kontenjanından da Yusuf Alataş'ı seçmişti. Cumhurbaşkanı da 15 Aralık 2016 tarihinde Prof. Dr. Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçmişti. Son iki üyenin seçimi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun tüm üyeleri seçilmiş oldu.

Kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu yemin ederek göreve başlayacak ve kendi aralarından Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ve ikinci Başkan'ı seçecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun faaliyete başlaması için gerekli çalışmalar yapılacak. Kurul'un yapacağı en önemli çalışmalar ise yönetmeliklerin hazırlanması olacak. Kanun'un geçici birinci maddesine göre yönetmeliklerin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanun'un 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği düşünüşüldüğünde Kurul'un yönetmelikleri en geç 6 Nisan 2017 tarihine kadar hazırlaması gerekiyor. Kurulun hazırlayacağı yönetmeliklerle kurulun çalışma usul ve esasları ile kararların yazımı ve diğer hususlar; Veri Sorumluları Sicili'ne ilişkin usul ve esaslar; kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.

Murat Karakaya
1973 yılında Çorum’da doğan Murat Karakaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini yine kamu yönetimi alanında, ABD İndiana Üniversitesi Kamu ve Çevre İlişkileri Okulu’nda tamamlamıştır. 1996 ila 2010 yılları arasında Başbakanlığın çeşitli birimlerinde görev yapmıştır. 2010 yılında Genel Müdür olarak atanmış ve bu görevi 2014 yılına kadar devam etmiştir. 2014 yılından bugüne Başbakan Müşaviri olarak görev yapmaktaydı.

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Kasım 2017

KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Bilir 2017’ye ilişkin bilgiler verdi.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

5 Mayıs 2017

Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kayıt olunması gereken Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıdı düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

26 Nisan 2017

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konunun paydaşları ile buluştuğu Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Bilgi Üniversitesin’de gerçekleştirildi.

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.

31 Ocak 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yaptığı seçimde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi.