Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu sayfa hazırlanıyor
Önceki Adım
5. Adım: Açık Rızanın Alınması

Açık Rızanın Alınması

Bu sayfa hazırlanıyor

Veri Sorumlusu
Tüm Adımlar

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Sonraki Adım
7. Adım: Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verilerin Aktarılması

Bu sayfa hazırlanıyor

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu sayfa hazırlanıyor

Read More