Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Kişisel Verileri Koruma Eğitimleri Nedir?

Kişisel verilerin korunması Türkiye'de farklı sektörlerde ve farklı yapılarda faaliyet gösteren tüm veri sorumlularına azami faydayı sağlayabilmek amacıyla, ihtiyaca göre seçilebilen modülleridir. Eğitimler Av. Hasan Selçuk Turan tarafından verilmektedir. Eğitimi ve deneyimleri sebebiyle, eğitim sırasında veri sorumlusuna özel ister teknik isterse hukuki sorunlar değerlendirilebilmektedir.

Kişisel verilerin korunması konusunda bir farkındalık sağlanması amacıyla genel bilgilerin anlatıldığı 3 saatlik eğitim önerilmektedir. Sonrasında ihtiyaca göre diğer modüller de eğitim sürecine eklenebilir.

Eğitim sadece kurumsal olarak verilmekte olup bireysel eğitimler için talep olması halinde eğitimcinin, eğitim kuruluşları üzerinden verdiği güncel eğitimlere yönlendirilmektedir.

Eğitim İçin Ön Şart

Eğitim için herhangi bir ön şart yoktur.

Eğitime Kimler Katılmalıdır

Kişisel verilerin korunması ile ilgili çalışan ya da ilgilenen herkes katılabilir. Kurumlar özelinde yöneticiler, insan kaynakları uzmanları ve yöneticileri, avukatlar, IT çalışanları için faydalı olacaktır.

Eğitimi Veren

Av. Hasan Selçuk Turan

Eğitim Tarihi

Birlikte belirlenir

Eğitim Yeri

Kurum merkezinde ya da kurumun talebi üzerine ücreti karşılığında farklı bir mekanda verilebilir.

Eğitim Ücreti

Ücretlendirme modüllerin saat olarak toplanarak ücretlendirilmesi esasıyla yapılmaktadır.

İrtibat

Eğitim talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Genel Bilgilendirme (3 saat)

(3 Saat)
Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri
Veri işleme, veri sorumlusu ve işleyen
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelikler
Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu
Cezalar ve yaptırımlar
Başvuru ve şikâyet
Kişisel verilerin işlenmesinde süreçler
Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
Veri sorumlusu, veri işleyen, ilgili kişi, Kişisel Kişisel verilerin toplanması
Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin 3. kişilere aktarılması
Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi

Kişisel Veri İşleme Envanteri (3 saat)

Genel Bilgilendirme
Tanım, zorunluluk, içerik
Saklama formatları, dağıtık ve ayrık yapı
Süreç
Mevcut durum tespiti
Görevlendirme
Formlar ve ilişkileri
Amaç, ilgili kişi kategorisi, veri kategorisi, işlem, aktarım, işlendiği yer formları
Kişisel verileri işleme envanteri tablosu
Mevzuata Uygunluk Denetimi
Hukuki sebeplerin değerlendirilmesi
Kişisel verinin yedi hali
Veri türlerinin durumunun tespiti
Mevzuata Aykırılıkların Değerlendirilmesi
Hukuka aykırılıkların tespit edilmesi
Aykırılıklara çözüm bulunması
İş Süreçleri İle Karşılaştırma
Aşamalar
İş süreci ile ilişkinin tespiti
Veri türlerinin iş süreciyle uyumunun tespiti
Uyumsuzlukların belirlenmesi
İş süreçleri ile mevcut durum farkı
Kişisel verisiz iş süreçleri, iş süreciyle ilgisiz kişisel veriler, kısmen uyumlular
Karşılaştırma sonrası envanter tablosu
İş Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi
Tespit edilen aykırılıklara göre idari kararların alınması
Uyumsuz iş süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi ya da iptal edilmesi
Envanterin Güncel Tutulması
Güncel tutulması için alınması gereken tedbirler

Başvuru ve Şikâyet (1 saat)

Başvuru Süreci
Başvuruların alınması
Değerlendirilmesi
Cevaplandırılması
Kurul kararlarının uygulanması ve itiraz
Davalar

Temel Hukuk Kavramları (1 saat)

Hukuk, düzen ve kurallar
Normlar hiyerarşisi
Haksız fiil, müeyyide, türleri
Suçun maddi unsurları
Suçun manevi unsurları
Cezalar
TCK'daki ilgili suçlar

İnsan Kaynaklarında Kişisel Verilerin Korunması (3 Saat)

Genel Bilgiler
Mevzuat
Tanımlar
Pozisyona özel kişisel veriler
Belirlenmesi
İş ilanında dikkat edilecekler
Kişisel veri analizi
Adaylar
Başvuru kaynakları
Süreç (aday havuzu, kısa liste vd)
Ayrımcılık yasağı
Başvuru formları
Doğrulama, kısa liste
Mülakat
Araştırma
Referansa başvuru
Mülakat
Araştırma
Başvuruların saklanması
Çalışanlar
Saklanan kişisel veriler
Verilerin güvenliği
Çalışanın verilerine erişimi
Kurum dışı bilgi talepleri, referans olma
Disiplin işlemleri
Kişisel veri işleme hizmetleri
Çalışanın Kişisel Sağlık Verileri
Mevzuat
İşyeri hekimi
Çalışanın İzlenmesi
İzlemenin tanımı
Mevzuat
Yargı kararları
Örnekler
Olumsuz sonuçlar
İzlemede işverenin yükümlülükleri
İzleyiciler
Kurum dışı izleme
Mobil cihaz yönetimi
Görüntü ve ses, araç takibi
İşten Ayrılma
Sözleşmenin sona ermesi
Yapılması gerekenler
Saklama süreleri

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması (1 Saat)

Kişisel Verilerin Aktarılması
Veri sorumlusu – veri işleyen farkı
Aktarılma ilişkileri (veri sorumlusu – veri işleyen)
Hukuki ve cezai sorumluluk
Taraflar arası yükümlülükler
Sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekenler

Privacy By Design (1 saat)

Bazı temel hukuk kavramları
Yanlış inanışlar
KVK'nın BT'ye etkileri
İlke 1: Tepkisel değil öngören
İlke 2: Varsayılan Ayar: Mahremiyet
İlke 3: Tasarıma gömülü mahremiyet
İlke 4: Tam işlevsel - Kaybeden yok
İlke 5: Uçtan uca güvenlik
İlke 6: Şeffaflık
İlke 7: Mahremiyete Saygı
Mahremiyet Etki Değerlendirmesi