Diğer Kaynaklar

TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 108 nolu sözleşme ve TBMM kabul süreçleri

Oku
AB Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Metni

Oku
AB Tüzüğü

Genel Veri Koruma Tüzüğü

25 Mayıs 2018 tarihinde AB ülkeri genelinde yürürlüğe girecek olan General Data Protection Regulation’ın AB Bakanlığı tarafından yapılan taslak çevirisi

Oku