Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışmalarına başladıktan sonra paydaşlar ile ilk görüşmesini Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Sabah paydaşlarla çalıştay şeklinde yapılan toplantıda sektör temsilcilerinin öneri ve talepleri dinlenildi ve kurul da kendi bakış açılarını ve süreçler hakkında bilgi verdi. Çalıştay sınırlı sayıda kişiye açık olduğundan davet üzerine katılanlarla gerçekleştirildi.

Öğleden sonra herkese açık şekilde gerçekleşen konferansa ise kurul üyelerinin çoğunluğu katılırken katılımın yüksekliği dikkat çekti. Hemen her sektörden temsilcilerin ve STKların büyük ilgi gösterdiği konferansta kurul üyeleri katılımcılara kurulun olaya yaklaşımını anlatarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulanmasında nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi verdi.

Konferansa katılan sektör temsilcileri sürecin cezalandırma süreci olacağı konusundaki kaygılarını dile getirirken bir yandan da kanunun uygulaması sırasında çıkabilecek sorunlardan bahsetti. Bazı sektör temsilcilerinin sektörlerini çok etkileyecek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulaması sırasında bazı istisnaların olmasının gerekliliğini belirttiler.

Kurul üyelerinin üzerinde en çok durdukları konu kurulun bir cezalandırıcı gibi çalışmayacağı, kişisel veriler korunurken ticari hayatın durmasına yol açacak adımların olmayacağı konusunda teminat verdiler. Kurul Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in verdiği bilgiye göre kurul üyeleri arasında bir iş bölümü yapıldı ver her kurul üyesine uzman olduğu konuda bir sorumluluk verildi. Kurul üyelerinin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydeden Bilir, Kurum'un işleyişini düzenleyen yönetmeliğin yayınlanması için Başbakanlığa gelecek hafta gönderileceğini, veri sorumluları sicili ile ilgili yönetmeliğin de bir iki hafta içinde kamu oyunun görüşüne açılacağını söyledi.

Veri sorumluları sicili ile ilgili görevlendirilen kurul üyesi Şaban Baba'nın verdiği bilgiye göre veri sorumluları sicilinin hayata geçmesi için daha uzun bir süre beklemek gerekiyor. "Yüzbinlerle ifade edilen bir kayıt sayısından bahsediyoruz. Bu başvurulan kağıt ortamında olması mümkün değil. Bu yüzden internet üzerinden bir modül yardımı ile başvuruları almayı düşünüyoruz" dedi. Bir ihale sürecinin olacağı, öncelikle ihale şartnamesinin hazırlanacağı, ihale kurulunun kurulacağı, ihaleye çıkıldıktan sonra ancak ihalenin sonuçlanmasından sonra yazılımın geliştirilmeye başlanacağını bildirdi. Baba'nın verdiği bilgiler sonucunda veri sorumluları sicilinin hayata geçeceği sürenin haftalarla değil aylarla ifade edilmesi gerektiği ortaya çıktı. 

Toplantıya katılan ikinci başkan Cabir Bilirgen ve kurul üyeleri İhsan Ezel Büyüksekban ile Murat Karakaya da kurulun çalışmaları hakkında kendi görüşlerini açıkladılar.

Konferansa kurul üyeleri Turan Arık, Hasan Aydın, Dr. Cengiz Paşaoğlu ve Vedat Yıldız katılmadılar.

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Kasım 2017

KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Bilir 2017’ye ilişkin bilgiler verdi.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

5 Mayıs 2017

Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kayıt olunması gereken Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıdı düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.

31 Ocak 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yaptığı seçimde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi.