Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması'na yönelik Resmi Gazete'de yayınlanmış bu isimde bir yönetmelik yoktur. Bu tabir genel bir ifadedir. Kurul kişisel verilerin korunmasına ilişkin yönetmelik çalışmalarına devam etmektedir.

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul tarafından yayınlanan işlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik

Ayrıca Kurul'un hazırladığı ve kamuoyu görüşüne sunduğu Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı bulunmaktadır.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kanuna göre veri sorumlularının kayıt olacağı Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtın usul ve esaslarını düzenleyen 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik