Kişisel Verilerin Korunması’nda Hak Arama Dönemi Başladı

7 Ekim 2016 itibariyle kanunda öngörülen geçiş sürecinin birinci aşaması sona erdi ve artık kişilerin kişisel verileri ile ilgili haklarını arama dönemi başladı. Buna göre kişiler artık kişisel verilerini işleyen ya da işlediklerini düşündükleri kişi, kurum ya da kuruluşlar nezdinde haklarını arayabilecekler.

Kişilerin 7 Ekim 2016 itibariyle geçerli olan hakları:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
İşlenebilme şartları ortadan kalkan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Yapılmasını istediğiniz işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Kişisel verilerinizin bilgisayar sistemleri ile analiz yapılarak aleyhinize çıkarılabilecek sonuçlara itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğunuz zararlarının tazmin edilmesini talep etme

Muhatabın hak arama taleplerine 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi durumunda ya da verilen cevabın tatminkar olmaması durumunda  kişi henüz kuruluşunu tamamlamamış olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na başvurarak hak kullanımının sağlanmasını isteyebilir.

Kişi, kurum ya da kuruluşun verdiği cevap sonucunda düzeltilmesini veya silinmesini istediği kişisel veriler için tekrar talepte bulunabilir. Bu taleplerin yerine getirilmemesi ya da gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda tekrar Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunulabilir.

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Kasım 2017

KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Bilir 2017’ye ilişkin bilgiler verdi.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

5 Mayıs 2017

Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kayıt olunması gereken Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıdı düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

26 Nisan 2017

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konunun paydaşları ile buluştuğu Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Bilgi Üniversitesin’de gerçekleştirildi.

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.

31 Ocak 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yaptığı seçimde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi.