Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi" Türkiye tarafından 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmıştır.

TBMM tarafından 30.1.2016 tarihinde kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra 18.2.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Raporu

Genel Kurul Görüşmesi

26. Dönem 1. Yasama Yılı 35. Birleşim 29/Ocak /2016 Cuma

6669 Sayılı Kanunun TBMM Sitesindeki Metni

Diğer Kaynaklar

TBMM Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi sürecindeki rapor ve görüşmeler

Oku
AB Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması hakkında Avrupa Birliği Direktifi Türkçe Metni

Oku
AB Tüzüğü

Genel Veri Koruma Tüzüğü

25 Mayıs 2018 tarihinde AB ülkeri genelinde yürürlüğe girecek olan General Data Protection Regulation’ın AB Bakanlığı tarafından yapılan taslak çevirisi

Oku