Kurum ve Kuruluşlar

Sunum

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak kişisel verilerin aktarılmasında uyulması gereken kurallar ve dikkat edilecek noktaların anlatan sunum

Sunum

BT Profesyonelleri İçin Kişisel Verilerin Korunması Sunumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ve geçiş süreçlerini BT Profesyonelleri için anlatan sunum

Envanter ve Politika Zorunluluğu

Envanter ve Politika Zorunluluğu

Yönetmelik taslağı veri sorumluları için iki zorunluluk getiriyor: Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Veri İşleme Envanteri

Makale

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Farkı

Kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusu ve veri işleyen arasındaki hukuki farklar ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler