Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Kişisel Verileri Koruma Görevlisi Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yönetmeliklerle veri sorumlularını yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu çalışan için eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimleri

Veri sorumlusunun ihtiyacına uygun çözümün sağlanabilmesi için Av. Hasan Selçuk Turan tarafından verilen birbirini tamamlayan modüler eğitimler

İnsan Kaynaklarında Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Çalışanların kişisel verilerin korunması insan kaynakları departmanları için özen gösterilmesi önemli bir konudur. İşe alımdan işten çıkışa kadar.

Kişisel Veri İşleme Envanteri Eğitimi

Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt olması gereken veri sorumlularının yönetmelik gereği hazırlaması gereken envanterin hazırlanması adım adım örneklerle anlatılıyor