KVKK Başkanı Bilir: “125 Bin Lira Ceza Kesildi”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2018 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri yapıldı. Komisyon toplantısında Kurum Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir yaptığı konuşmada, bu yıl 34'ü şikayet, 7'si ihbar olmak üzere toplam 41 başvuru alındığını, bu başvuruların 19'unun karara bağlandığını ve toplam 125 bin lira idari para cezası kesildiğini söyledi. Bilir "Başvurular 2017 yılı için kamu, medya ve bankacılık başta olmak üzere elektronik, sigortacılık, telekomünikasyon, bilişim, sağlık, finans sektörlerini kapsar şekilde toplumun bütün kesimlerine yayılmıştır" diye konuştu.

"Bireyin kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi, özgür bireylerden oluşan bir toplum düzeninin oluşturulması ve kişiye, başkaları tarafından rahatsız edilemeyeceği özerk bir alanın sağlanmasının, ancak bireyin kişisel verilerinin korunması hakkıyla mümkün olabileceğini" söyleyen Bilir, "Teknolojik gelişmeler nedeniyle önemli bir hale gelen kişisel verilerin korunması hakkının, kişinin kendi iradesiyle, kendi yaşamını düzenleyebilmesinin bir gereği olarak çıktığını dile getiren Bilir, kişisel verilerin korunmasının, bugünün en büyük ihtiyaçlarından olduğunu" vurguladı.

Kurumun 2017 yılı içerisinde kendi bütçesi olmadığını belirten Bilir, Maliye Bakanlığının yedek ödeneğinden aktarılan 15 milyon lira bütçe ile ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini, fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçlarını ve yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için 2018 yılı içinde toplam 30 milyon 503 bin lira ödenek talep edildiğini açıkladı.

Kurum'un bütçesi denetleyici ve düzenleyici kurumlar arasında en düşük bütçe. Personel giderleri için 7,5 milyon ve toplam 30,5 milyon TL bütçe talep edildi. Kurumlar içinde en büyük bütçeyi ise 450 milyon TL ile BDDK talep etti.

Kurum'un gelirlerini genel bütçeden yapılan hazine yardımları, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirle, alınan bağış ve yardımlar, gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirler oluşturmaktadır. Mecliste bulunan torba kanuna da Veri Sorumluları Sicil Ücreti gelir olarak eklenecektir.

Diğer Haberler

28 Şubat 2018

İstenmeyen Ekstre Gönderilmesine Kurul’dan 30.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin mahkemece istenmemesine rağmen müşterisine ait 6 aylık kredi kartı ekstresini mahkemeye göndermesine Kanun’un Md.12/1’in b bendine istinaden 30.000 TL idari para cezası verdi

2 Ekim 2017

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Ücretsiz Olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ücretsiz olacak. Yıllık ödeme kaldırıldı.

2 Ekim 2017

Kanunda yapılması önerilen değişiklikler

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun dört maddesinde de bazı değişiklikler öngörülmektedir.

12 Temmuz 2017

Kurum kitapçıklar yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve kanunun uygulamasını anlatmak amacıyla kitapçıklar yayınladı.

5 Mayıs 2017

Veri Sorumuluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyuna Sunuldu

Kayıt olunması gereken Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıdı düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu.

30 Nisan 2017

Bir Konferansın Ardından

Bilgi Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da katıldığı konferans hakkında Av. Hasan Selçuk Turan’ın izlenimleri

26 Nisan 2017

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konunun paydaşları ile buluştuğu Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Bilgi Üniversitesin’de gerçekleştirildi.

6 Nisan 2017

BTK kendi çalışanlarına Phishing yaptı

BTK Başkanı Sayan phishing tatbikatı sırasında bazı çalışanlarının aldanarak şifrelerini giriş işleminde kullandığını açıkladı.

31 Ocak 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yaptığı seçimde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilk başkanı olarak Prof. Dr. Faruk Bilir seçildi.