Şaban Baba

15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçildi. Görev süresi 6 yıl (Geçici Madde 1/6'ya göre kura sonucu).

Doğum

1971, Trabzon

Eğitim

1996 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Yüksek Lisans)

İş Hayatı

1997-2003 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı
2009-2016 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı

Yabancı Dil

İngilizce

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Faruk Bilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı, 15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından seçildi

Kurul Üyesi

Hasan Aydın

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi

Kurul Üyesi

Murat Karakaya

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi