Şaban Baba

15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine seçildi. Görev süresi 6 yıl (Geçici Madde 1/6'ya göre kura sonucu).

Doğum

1971, Trabzon

Eğitim

1996 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Yüksek Lisans)

İş Hayatı

1997-2003 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı
2009-2016 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı

Yabancı Dil

İngilizce

Kurul Başkanı

Prof. Dr. Faruk Bilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı, 15 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından seçildi

Kurul İkinci Başkanı

Cabir Bilirgen

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İkinci Başkanı, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Turan Arık

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından CHP kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Hasan Aydın

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi

Kurul Üyesi

İhsan Ezel Büyüksekban

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 4 Ocak 2017 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Murat Karakaya

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 30 Aralık 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından seçildi

Kurul Üyesi

Dr. Cengiz Paşaoğlu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 5 Ekim 2016 tarihinde TBMM tarafından Akparti kontenjanından seçildi

Kurul Üyesi

Vedat Yıldız

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi, 4 Ocak 2017 tarihinde TBMM tarafından HDP kontenjanından seçildi