Veri Sorumlusuna Nasıl Başvurulur?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre ilgili kişiler yazılı olarak ya da yönetmelikte düzenlenen yöntemlerle veri sorumlusuna başvurarak bazı haklardan faydalanabilirler. Kanun yazılı başvuruyu doğrudan ifade ettiğinden dolayı veri sorumlularına yazılı başvuru yapmak için yönetmeliğin beklenmesine gerek yoktur.

Veri sorumlusuna aşağıdaki içerikle yazılı olarak başvurabilirsiniz:

Sayın İlgili,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, ilgili kişinin kanunun 11. maddesinde yer alan haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlularına yazılı başvurmaları halinde, veri sorumlusu en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap vermek zorundadır (Madde 13). Herkes veri sorumlusuna başvuru hakkını kullanabilir.
KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarımı kullanmak istiyorum. Buna göre şirketiniz/kurumunuz bünyesinde

  • 1. Benimle ilgili herhangi bir kişisel veri işleyip işlemediğinizi (Madde 11/1a),
  • 2. Benimle ilgili kişisel veri işliyorsanız bu verilerin ne tür veriler olduklarını ve içeriğini (Madde 11/1b),
  • 3. Benimle ilgili kişisel verileri işleme amaçlarınızı ve bu amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanmadığınızı (Madde 11/1c),
  • 4. Benimle ilgili kişisel verileri Türkiye içinde ve Türkiye dışında herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye herhangi bir amaç için aktarıp aktarmadığınızı (Madde 11/1ç),
  • 5. Benimle ilgili kişisel verilerin bilişim sistemlerince analizi sonucunda elde edilen değerlerin sizin ya da bu değerlerin başka bir kurum ya da kuruluşla paylaşılması sebebiyle lehime ya da aleyhime
    çıkan sonuçları (Madde 11/1g)

öğrenmek istiyorum. __/__/2017

Ad Soyad
İmza

 

Veri sorumlusuna başvuruda kullanabileceğiniz Microsoft Word formatındaki örnek başvuru dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzu veri sorumlusunun merkezine varsa şubelerine doğrudan ya da başvurduğunuzu ispat etmek amacıyla iadeli taahhütlü yapabilirsiniz.

Elektronik imza ve kayıtlı e-posta adresi (KEP) kullanıyorsanız kurumun KEP adresine de başvurunuzu yapabilirsiniz.

Veri sorumlusu sizden kimliğinizin tespiti amacıyla bazı bilgiler isteyebilir (TC Kimlik No gibi). Veri sorumlusunun isteyebileceği bilgiler muhafaza ettiği sizinle ilgili kişisel verilerden olmayan farklı kişisel veri olamaz. Yani eğer ki veri sorumlusu sizin T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsa kimliğinizi teyit etmek için bunu sizden talep edemez.

Yanlış kişilere başkaların kişisel verilerini verme riski kişisel verileri nasıl tutması gerektiğini bilmeyen veri sorumlusundadır.