Yazılar

Güvenlik
4 Ocak 2024

KVKK Yeterli Güvenlik Tedbirlerinde Sınır

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin güvenliği için yeterli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yeterli olmasında sınır nedir?

31 Mayıs 2018

Bir Kurul Kararı Daha

İlgili kişinin KEP adresine yaptığı başvurusuna zamanında cevap vermeyen veri sorumlusunun cevap vermesi ve vermemesi durumunda idari para cezası uygulanacağına ilişkin Kurul kararı

29 Mayıs 2018

İstisnalar

Kurul'un Sicile kayıttan istisna tutulanları belirlediği kararının incelenmesi. Veri sorumlularının doğrudan belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

24 Mayıs 2018

KVKK – GDPR Karşılaştırması

23 mayısta İstanbul Barosu'ndaki etkinlikte yapılan KVKK-GDPR karşılaştırması sunumu. (Sürenin kısalığı sebebiyle en önemli maddelerin karşılaştırılması)

25 Nisan 2018

VERBİS’in Sorunları

Veri Sorumluları Sİcili VERBİS'in sunumda gösterilen halinde tespit edilen hukuksal, mantıksal ve teknik hatalar ve yorumlar

10 Nisan 2018

VERBİS Nasıl Çalışıyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen Veri Sorumluları Sicili VERBİS'in nasıl çalıştığına dair Kurumca yapılan sunumdaki bilgiler

4 Nisan 2018

7 Nisan’ın Önemi

7 Nisan 2016 öncesinde işlenen kişisel verilerin Kanun'a uygun hale getirilmesini düzenleyen Kanun'un geçici birinci maddesi ile ilgili açıklamalar

21 Mart 2018

Bildiğimiz Ders: Kişisel Verilerini Kullanarak Kişileri Yönetmek

Facebook kullanıcıları ile kişisel verilerin seçimlerde seçmenlerin kararını manipüle etmek amacıyla kullanılması ilgili bir yazı

8 Ocak 2018

İrtibat Kişisi Muamması

Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik'te yer alan İrtibat Kişisi konusundaki düzenlemelerdeki çelişkiler ve hatalar

30 Kasım 2017

Kişisel Verileri Koruma Görevlisi (KVKG)

Veri sorumlularında yapılması gereken ve sürdürülmesi gereken görevler için görevlendirilecek kişisel verileri koruma görevlisi

14 Kasım 2017

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve imha politikası için başvurulması gereken belge

3 Kasım 2017

Yönetmelikteki Kanun’a Aykırılıklar

Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'te tespit edilen Kanun'a aykırılıklar

19 Ekim 2017

Kişisel Verinin 7 Hali

Kişisel verilerin korunmasında uygulanması gereken hukuk kurallarının tespitini açısından durum tespitine yardımcı olabilecek bilgiler

14 Ağustos 2017

Soru Cevaplar Kitapçığı İncelemesi – 2

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Kanun'un uygulanması ile ilgili soru cevapların bulunduğu kitapçık incelemesi

19 Temmuz 2017

HGS İle Ceza Kesilmesi Hukuka Aykırıdır

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle HGS bilgileri ile ceza kesilmesi hukuka aykırıdır

16 Temmuz 2017

Sorular Cevaplar Kitapçığı İncelemesi – 1

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Kanun'un uygulanması ile ilgili soru cevapların bulunduğu kitapçık incelemesi

19 Mayıs 2017

Yönetmelik İçin Değişiklik Önerileri

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak Av. Hasan Selçuk Turan'ın yapılmasını önerdiği değişiklikler

15 Mayıs 2017

Yönetmelikteki İrtibat Kişisi Sorunu

Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik taslağında yer alan veri sorumlusu bünyesindeki irtibat kişisi düzenlemesinin yasal dayanağı yoktur.

11 Mayıs 2017

Envanter ve Politika Zorunluluğu

Yönetmelik taslağı veri sorumluları için iki zorunluluk getiriyor: Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Veri İşleme Envanteri

17 Şubat 2017

50 Soruda Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olabilecek sorulara ilişkin cevaplar

12 Şubat 2017

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Farkı

Kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusu ve veri işleyen arasındaki hukuki farklar ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenler